Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου μας καλούν όλα τα μέλη του οπως τιμήσουν με την παρουσία τους την έκτακτη Γενική Σύνελευση του Σωματείου μας στο οίκημα μας οδός Καντάρας 6, Αγλαντζιά, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00.

Θέματα:

α) Λογοδοσία του Προέδρου επί των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων

β) Υποβολή παρατηρήσεων από τα μέλη επί της λογοδοσίας του Προέδρου

γ)  Εκλογή των δύο μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

δ)  Οικονομικός απολογισμός του έτους

ε)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θα τηρηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο για την πανδημία.

Από το ΔΣ του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: