Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Προσφυγικού Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ Κυθρέας στην έκτακτη καταστατική συνέλευση του που θα γίνει στο οίκημα του σωματείου μας, οδός Καντάρας 6 Αγλαντζιά, την Τετάρτη 2 Mαίου 2018 και ώρα 7:30μμ. Θέματα που θα τεθούν προς έγκριση κατά την έκτακτη καταστατική συνέλευση:

1.Τροποποιήσεις αρθρών του καταστατικού του σωματείου μας, βάσει του νόμου που αναθεωρεί τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμους του 1972 και 1997 και καταργεί τον περί εγγραφής Λεσχών νόμο, Ν.104 (1) 2017 ημερ. 14/07/17.

2.Διάφορα

Από το ΔΣ του Σωματείου     


Δεν υπάρχουν σχόλια: